Областни градове × Брашно

Мездра
Фирма "Агрити" е основана през 1994 г., като еднолично дружество с ограничена отговорност и с предмет на дейност производство и реализация на растителни масла и вторични продукти от тях (слънчогледов експелер и хидратни утайки) и мелнични продукти

Мездра
Производител на брашно.

Брашно в населено място Мездра