Производство на плодове и зеленчуци

Плодове - сушени в населено място Ловеч