Производство на месо и месни продукти

Месо в населено място Лом