Месо в населено място Асеновград


Асеновград
"Аскон" АД произвежда плодови, зеленчукови, месозеленчукови детски храни, натурални сокове и нектари, стерилизирани консерви.

Асеновград
Търговия с месо и месни продукти

Асеновград
Производство на месо и месни продукти

Производство на месо и месни продукти

Месо в населено място Асеновград