Аксаково
Производство и пласмент на сухи строителни смеси, бои, мазилки и продажба на строителни материали.

Подпори, бетонови в населено място Аксаково