Асеновград
Производител и търговия с мляко и млечни продукти.

Млечни продукти в населено място Асеновград