Производство на уникални колбаси, разработени по собствена рецептура от серията Вълчи продукти.

Колбаси в населено място Летница