Производство на месо и месни продукти

Кебапчета в населено място Лом