Ръководител секция Хематология и стволово-клетъчна трансплантация към Медицински факултет - Пловдив. Проф д-р Стефан Горанов, дмн – Началник клиниката по хематология в УМБАЛ „Св. Георги” – Пловдив. Има придобити клинични специалности по специалностите Вътрешни болести, Нефрология.