Д-р Анастасия Младенова е специалист по дентална медицина. Има индивидуална практика за първична стоматологична помощ. Кабинетът и се намира в гр. София и има сключен договор с НЗОК.

Димитровград
Д-р Янка Николаева Божкова е общопрактикуващ лекар с дългогодишен опит в областта на медицината. Лекарят извършва прегледи, консултации, диагностика и лечение на територията на град Димитровград.

Д-р Йордан Бирданов е специалист по лапароскопска хирургия София. Д-р Йордан Бирданов има над 10 участия в научни конференции по миниинвазивна хирургия. Редица научни публикации в български и международни специализирани издания.

Стара Загора
Доц. д-р Евелин Обретенов, специалист с дългогодишен професионален опит,работи в областта на гръдната хирургия в Стара Загора.

Стара Загора
Медицински център „Здраве М" Ви предлага модерен комплекс от оборудвани със съвременна апаратура кабинети и профeсионалисти предлага диагностика и лечение на редица заболявания: Акушерство и гинекология, хистологични, цитологични и микробиологични изследвания, женска консултация -

Проф. д-р Валентин Димитров е Онколог и коремен хирург практикуващ в град София. Проф. д-р Валентин Димитров предлага оперативно лечение на туморите на тънките и дебели черва, апендикс, ректум, анален канал и сакрококцигиална област. Клиниката има най-голям опит в лечението на ано

Проф. д-р Георги Кобаков, дм, е роден през 1957 г. в гр. Гоце Делчев. Завършва медицина в Медицинска академия-София през 1981 г. През 1990 г. придобива специалност по “обща хирургия”. През 1990-1994 г. последователно е избран за асистент, старши асистент и главен асистент в

Медицински център ”Д-р Иван Вълканов” работи от 2004 година. В него се извършват прегледи, диагностика и консултации в областта на урология, хирургия, анестезиология и педиатрия. Центърът разполага с отлична база за урологична дигностика/ехография.

Доц. Д-р Борис Евгениев Сакакушев М.Д. е републикански консултант по Обща Хирургия, ръководител на хирургичен екип, член на Онкологичния Комитет на УМБАЛ, специалист по хирургия и онкология, член на Академичния Съвет на МУ Пловдив, лектор и член на изпитни комисии, експерт по акредитация

Д-р Тушев завършва Медицина през 1996 година в Медицински Университет - София и започва работа като хирург в ІV Хирургична Клиника на УМБАЛСМ “Н. И. Пирогов”. През 2009 година става част от екипа на Болница \"Вита\", а от началото на 2010 година, ръководи