Пивоварната в град Лом е построена през 1894 г. от чехите Малотин и Хозман. Традицията при производството на пиво е съпътствана с многократни реконструкции и цялостна модернизация на всички технологични отделения. Компютъризираното управление на варката

Производство на хранителни продукти в населено място Лом