Кюстендил
Спектър Комс ООД е сред най-големите производители на макаронени изделия и спагети в страната. Изделията с марките Спектър ЛУКС и Спектър 400 се произвеждат от 100% висококачествен пшеничен грис по оригинална италианска технология. Предприятието е

Производство на хляб и тестени изделия.

Хляб и хлебни изделия - производство.

Производство на хляб и тестени изделия.

Кюстендил
Производство на хляб и тестени изделия

Производство на хляб и тестени изделия

Производство на хляб и тестени изделия

Производство на хляб и тестени изделия

Кюстендил
Производство и търговия с хляб и хлебни изделия.

Производство и търговия с хляб, хлебни и сладкарски изделия.

Арабски хляб в населено място Кюстендил