Производство на хляб и тестени изделия. Спедиторска дейност.

Производство и търговия с хляб, хлебни и сладкарски изделия.

Безквасен хляб в населено място Лясковец