Производство на хляб и тестени изделия

Замразени хлебни изделия в населено място Лом