Айтос
Износ на мляко и месо за Беларус и Естония.

Овче кисело мляко в населено място Айтос