Производство на мляко и млечни продукти

Пробиотично кисело мляко в населено място Лясковец