Търговище
Производство на мляко и млечни продукти

Търговище
Производител на кисело мляко и сирене.

Пробиотично кисело мляко в населено място Търговище