Изкупуване, преработка и производство на мляко и млечни продукти.

Пробиотично кисело мляко в населено място Враца