Асеновград
Производство на месо и месни продукти

Асеновград
Търговия с месо и месни продукти

Производство на месо и месни продукти

Изкупуване на животни производство на месо и месни продукти трайни и малотрайни колбаси, саздърми.

Говеждо месо в населено място Асеновград