Аксаково
Производство и пласмент на сухи строителни смеси, бои, мазилки и продажба на строителни материали.

Хидратна Вар в населено място Аксаково