Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..

СС Консулт ЕООД  itemprop=

СС Консулт ЕООД

Фирма "СС Консулт" ЕООД е създадена през 2005 г. Предлагаме комплексна услуга - предпроектни консултации, планиране и проектиране, оценка на съответствието на проектите, строителен надзор, инвеститорски контрол, координатор по безопастност и здраве, технически паспорт и въвеждане в
СС Консулт ЕООД Фирма "СС Консулт" ЕООД е създадена през 2005 г. със седалище в град Варна. Основната дейност на фирмата е консултантска. Притежава лиценз № ЛК 000468/26.11.2005г. от Министерството на Регионалното Развитие и Благоустройството /МРРБ/ за упражняване на дейностите по оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, в съответствие с чл. 166, ал. 1, от ЗУТ и изготвяне технически паспорти на строежите. Нашите цели са: Да подпомагаме развитието на инфраструктурата чрез нашите услуги, за да подобрим живота на хората. Да предпазваме и подобряваме нашата околна среда. Да намаляваме бедността и съдействаме за устойчиво икономическо развитие на обществото. За Нас Нашите услуги са детайлни и включват цялостни проектни и програмни решения. Нашите експерти - архитекти, инженери, учени, икономисти и консултанти по управление на проекти, други специалисти, покриват широк спектър от дисциплини, по които работим с нашите клиенти. Ние се базираме на опита, интелигентността, въображението и гъвкавостта на нашите хора. Ние работим с нашите клиенти, за да им помогнем в решаването на текущи и бъдещи проблеми. Консултантски услуги Основната дейност на фирмата е свързана с лиценза за оценка на съответствието на проектите и /или строителен надзор от МРРБ №000468/26.10.2005г. Предлагаме комплексна услуга - предпроектни консултации, планиране и проектиране, оценка на съответствието на проектите, строителен надзор, инвеститорски контрол, координатор по безопастност и здраве, технически паспорт и въвеждане в експлоатация на проекта! Оценка на съответствие Строителен надзор Технически паспорти Тази дейност е регламентирана от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и наредбите към него и представлява лицензирана оценка за съответствието на проектите със съществените изисквания към строежите на база на която ще получите Разрешение за строеж. Тези дейност е регламентиране от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и наредбите към него. Строителен надзор ще Ви гарантира контрол по качественото и съобразено със закона изпълнение на строежа, както и въвеждането му в експлоатация. Тези услуги са част от процедурата по въвеждане в експлоатация на строежите и са задължителни при изготвяне на паспорт за съществуващи строежи съгласно Наредба №5.Ние изготвяме технически паспорти на нови и съществуващи строежи. Други Услуги Въвеждане в експлоатация на съществуващи строежи Промяна на предназначението на строежи Проектантски услуги Оценки на машини и съоръжения Оценки на недвижими имоти Пред проектни проучвания

Последни новини


Бар оборудване - какъв трябва да е добре обзаведеният бар?

Виж още..

Различните материали, от които се изработват детските матраци

Виж още..

Повишаване на имунитета: Полезни начини за укрепване на имунната система

Виж още..