Областни градове

ВТУ Тодоро Каблешков е специализирано висше държавно учебно заведение с повече от 80г история. Създадено е през 1922г със "Закон за откриване на телеграфопощенско и железопътно училище" и с Указ No 60 на Н.В. Цар Борис III със статут на средно техническо учебно заведение, с

Университетът за национално и световно стопанство (УНСС) е най-голямото и най-старото висше икономическо училище в България и Югоизточна Европа, с близо 90-годишна история. УНСС води началото си от Свободния университет за политически и стопански науки (СУПСН), създаден със заповед № 2155

Нов български университет е учреден на 18 септември 1991 г. с решение на Великото народно събрание. Университетът пръв в България въвежда кредитната система, обучението по образователните степени специалист, бакалавър и магистър, дистанционното и продължаващото обучение. Годишно в НБУ се

През 1995 г. (21.07) с решение на 37-то Народно събрание ВМЕИ се преименува в Технически университет - София, в структурата на който са включени 10 основни факултета: Автоматика, Електронна техника и технологии, Електротехнически, Енергомашиностроителен, Компютърни системи и управление,

Пловдивски университет Паисий Хилендарски е водеща образователна, научна и културна институция в България. Той е най-голямото висше училище в Южна България и второ по големина в страната след Софийския университет „Св. Климент Охридски".

Университетът по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) е най-старото и сред най-престижните висши технически училища в България.  Днес съвременната мисия на УАСГ е насочена към осигуряване на обучение съвместимо с европейските стандарти за образование и квалификация, достъпно за

ИУ Варна е държавно висше учебно заведение.  Основан е като висше търговско училище през 1920 год. По-късно се нарича Висш Институт за Народно Стопнаство (ВИНС) а със статут на университет съобразно Закона за висшето образование е от 1995г. 

Университетът "Св.Климент Охридски" е първото българско висше училище. Софийският университет е един от авторитетните научни центрове на Балканите, напълно развит европейски тип университет. Днес Софийският университет "Св. Климент Охридски" е най-големият и престижен

ТУ Варна е висше държавно учебно заведение. Създаден е през 1962 г. под името Машинно-електротехнически институт (МЕИ) с едва три факултета, днес Техническия университет във Варна подготвя инженерни кадри в своите шест факултета и два колежа.

Висшето военноморско училище "Н. Й. Вапцаров" е най-старото техническо учебно заведение в Република България, а неговата история и настоящата му дейност го утвърждава като най-авторитетния център за подготовка на морски кадри. ВВМУ подготвя офицери за военноморските сили и капитани и

Университети


Прочети повече
Затвори