Областни градове

Бургаският свободен университет е интелектуалната емблема на Бургас, основан през октомври 1991 година и е едно от първите частни общообразователни висши учебни заведения в България. Мисията на Бургаския свободен университет e да бъде гъвкава, предприемчива и социално отговорна институция

Националната Академия за Театрално и Филмово Изкуство е първото българско висше училище и една от най-престижните Европейски образователни институции в областта на сценичните и екранни изкуства. Създадена през 1948 г., тя е единственото учебно заведение от този род, което се финансира от

НСА "Васил Левски" е държавно висше училище, където се подготвят специалисти по e направленията: - учители по физическа култура - спортни треньори - кинезитерапевти за нуждите на масово-оздравителната и лечебната физическа култура

Военна академия "Георги Стойков Раковски" в София е най-старото висше военно училище в България. Създадена е на 1 март 1912 г. Академията има уникален принос не само за създаването на българския офицерски корпус, а и за изграждането на новата българска държава, за възпитаването на

Медицинският университет на България се доказа като най-комплексният, най-стойностният, най-силният, най-дълголетният. Университетът, единствен в страната, който най-пълно покрива критериите за висше образование и наука в областта на медицината, стоматологията, фармацията и общественото

Академията на МВР е висше училище в Република България за подготовка на държавни служители за нуждите на Министерството на вътрешните работи. Тя е приемник на най-добрите традиции на специалното образование в областта на защитата на сигурността и обществения ред.

Националната художествена академия се състои от два факултета: Факултет за изящни изкуства и Факултет за приложни изкуства. Във всички специалности освен основните художествени , оформящи професионалната подготовка на студентите, се изучават следните дисциплини: рисуване, история на

Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"е частен университет, намиращ се е в близост до курортния комплекс "Златни пясъци". Университет е основан през юли 1995 година и в момента е най-големият частен ВУЗ в България с около 14 хиляди студенти в различните форми на обучение. 

Медицински университет " Проф.д-р Параскев Стоянов" Варна e висше държавно учебно заведение. Основан е през 1961 година като Висш медицински институт - Варна. Със статут на университет съобразно Закона за висшето образование е от 1995г.

Производство на комплексни минерални торове /КМТ/ - течни концентрати е договор към научно – производствената дейност на Университет “Проф. д-р Асен Златаров” – гр. Бургас. Автор на разработката е инж. химикДобрина Станева с дългогодишен научно –

Университети


Прочети повече
Затвори