Логопедичният кабинет извършва диагностика и терапия на деца от предучилищна и начално училищна възраст. Работи със системи одобрени от МОМН. Работата със детето е индивидуална и се базира на интересите и нуждите на детето.

Светлана Берова е специалист логопед от град Казанлък. Светлана Берова извършва прегледи на комуникативните способности. Техника на говора на артисти, певци, служители и др., обучение в публична реч.

Озарени от идеята за разпръскване на светлината, ние от детски център, Слънчице проходихме с мисията да я откриваме във всяко дете и заедно да творим вълшебства. Вярваме в потенциала на всяко дете и преминаваме през безграничните пътища за неговото разкриване.

Като Магистър логопед и ресурсен учител в Благоевград, Соня Андонова-Котева консултира, изготвя и прилага програми за корекция на говорни нарушения. Ако Вашето дете скучае, или се нуждаете от свободно време, логопед Соня Котева организира летни занимания в малки групи.

Д-р Руслан Иванов Терзийски завършва медицина в Медицинска Академия - гр. София през 1988г. с отличен успехс. Работи в различни психиатрични клиники в София и страната, придобива специалност психиатър през 1994 година.

Центърът предлага: психологично консултиране; групи за собсвен опит; психотерапия; фамилна терапия и предбрачно консултиране; работа с деца и юноши в криза; консултативно обслужване на Детски градини и Училища; Семинари по проблемите на детското психично

„АТИТЮД – Център за психологическо консултиране” ЕООД е фирма, чиято дейност е насочена към развитие на човешкия потенциал.

МЦ за психологична и психотерапевтична помощ . Помощ при зависимост към алкохол или наркотици. Консултации и лечение при психични проблеми. Индивидуална, групова и семейна психотерапия. Гарантирана конфиденциалност!

Пловдив
Ана Попова е логопед с голям опит и практикува в град Пловдив. Тя предлага на своите пациенти консултация, диагностика и терапия на езиково - говорни нарушения: артикулационни нарушения/ неправилно произношение, замяна или пропускане на звукове, плавностни нарушения/ заекване, запъване,

Дефектологичен кабинет на Магистър-специалист (педагог, дефектолог, логопед и соматопед, мануално и хранителен терапевт, консултант на вестник "Доктор") Стойка Митева извършва: Диагностика чрез класически педагогически и дефектологични методи, както и със съвременни биорезонансни методи.