Крайници
Фирма Мечи лес 8289 ООД предлага добив и търговия на дърва и дървен материал в село Крайници, област Кюстендил. Фирмата разполага със складова база за временно съхранение на дървения материал и именно там екипът на фирмата извършва обработка на дървесината.

Крайници
Предучилищно и основно образование

Основно училище.

Крайници
Шивашки услуги, включително и по еталон.