Блатец (Област Кюстендил)
Фуражи за селското стопанство

Блатец (Област Кюстендил)
Основно училище.