Копиловци (Област Кюстендил)
"Пауталия" ЕООД произвежда инертен материал (речен пясък, филц и чакъл), бетонови и варови разтвори, заготовка на арматура и арматурни мрежи, производство на бетонови и стоманобетонови изделия

Копиловци (Област Кюстендил)
Основно училище.

Копиловци (Област Кюстендил)
Прогимназия.