Шипочано
Фирмата се занимава с дърводобив и дървопреработване, а също и туристическа дейност.