Шипочано
Фирмата се занимава с дърводобив и дървопреработване, а също и туристическа дейност.

English translation is in progress or not avaiable.