Хана Прогрес се занимава с производство на комбинирани фуражи, производство изкупуване и търговия със зърно за производство на комбинирани фуражи и техни заместители. Фирмата отдава зърнохранилища под наем на територията на област Видин. Хана Прогрес се занимава и с финансиране в

Дунавци
Фирма "Вибранко" произвежда олекотени вибро-пресовани блокчета за зидария от 1996г. Намира се в гр. Дунавци, на 12 км от гр. Видин. Блокчетата "Вибранко" бързо се налагат на локалния пазар поради високото си качество в резултат от предприемчивост и технол

СП образование и обучение

Предучилищно и основно образование

Предучилищно и основно образование

Основно училище.

Основно училище.

Дунавци
Фирмата се занимава с производство на птици, птиче месо и яйца.