Д-р Веселин Давидков е личен лекар в Бобов дол.

Община Бобов дол е утвърден център за добив на въглища и производство на електроенергия с голямо икономическо значение в областен и национален мащаб. Тук са съсредоточени важни стопански дейности – въгледобив, електропроизводство, енергоремонт и селско стопанство.

Бобов дол
Хоспис Бобов дол е разположен в сградата на МБАЛ Бобов дол, на самостоятелен етаж, с капацитет 20 места. Стаите са ремонтирани и обзаведени по проект на ЕС. ФАР-3 по Схема за безвъзмездна финансова BG2006/018-343.01.01 “Деинституонализация посредством предоставяне на услуги в общността

Бобов дол
Директен вносител за България на всички продукти Sistem Air - Италия. Вградени прахосмукачки за дома и офиса с италианско качество и дизайн. Професионални и индустриални приложения в областите на хотелиерството, административни сгради, болнични и детски з

Бобов дол
Транспорт на товарни и пътнически превози.

Бобов дол
Гаранция за качеството на обслужване е наличната работна сила с дългогодишен опит и материална база - ме

Бобов дол
СП образование и обучение

Бобов дол
Предучилищно и основно образование

Средно общо образование

Бобов дол
Ремонт на минно оборудване; Производство на метални изделия и резервни ч