Друмохар
Лецензиран производител на овощен разсад от 16 години.