След новото административно деление на страната, община Алфатар е част от новосъздадената област с административен център гр. Силистра.