Община Цар Калоян е разположена в Североизточна България, част от област Разград. Граничи с общините Разград, Ветово, Иваново и Попово. Общината се състои от 3 населени места. Административен център е град Цар Калоян.

Цар Калоян
Терас 3 се занимава с производство и търговия на селскостопанска продукция. Фирмата арендува земеделски земи в района на община Цар Калоян. Терас 3 разполага с модерна селскостопанска техника и прикачен инвентар, необходими за обработка на земята преди засяването на културите, както и за

Цар Калоян
ЗКПУ Торлак развива дейността си в бранш Селско стопанство. Произвежда и търгува със селскостопанска продукция и извършва услуги със селскостопански инве

Цар Калоян
Производител на висококачествено българско сирене.

Цар Калоян
Шивашки услуги, включително и по еталон.