Богданци (Област Разград)
Предучилищно и основно образование

Богданци (Област Разград)
Производство на зърно и брашно