Бизнеси в град Хърсово (Област Разград)

Хърсово (Област Разград)
РИОР ЕООД е фирма, която се намира в село Хърсово, област Разград и се занимава с производство, обработка и търговия на мляко.