Гецово
Търговия с битова и отоплителна техника.

Предучилищно и основно образование

Гецово
Производство на зърно и брашно