Завет е град в Североизточна България. Той се намира в Разградска област и е в близост до град Исперих. Градът е административен център на община Завет. Град Завет е разположен в централната платовидна част от западната половина на Лудогорието. Той се намира на почти еднакви разстояния

Акционерно дружество "Раломекс" е традиционен производител на почвообработващи машини. Плугове, Култиватори, Дискови брани, Резервни части.

Производство и търговия на препарати за хуманната и ветеринарна медицина.

Друго обучение за възрастни и друга образователна дейност. некласифицирана другаде

Средно общо образование

Предучилищно и основно образование

ССОЗ КЛАС съществува от 1994 г. Занимаваме се с производство на селскостопанска продукция. Произвеждаме пшеница, ечемик, слънчоглед, рапица, царевица, резене. ССОЗ КЛАС се занимава с отглеждане на животни - едър рогат добитък - крави. Извършваме

ФАРМА АГРО - Т.СТОЯНОВА ЕТ работи с РЗОК. Местонахождението на аптеката е 7330 обл. Разград, гр.З авет, ул. Паисий Хилендарски №11 Със специално разрешително осигурява на своите клиенти упойващи и психотропни вещества. Предлага: - лекарствени средства

Системата за управление на качеството на “РАЛОМЕКС” АД обхваща процесите за разработване, производство, продажба и сервизно обслужване на почвообработващи машини, както и процесите, които трябва да осигурят предпоставки за ефективно и ефикасно изпълнение

Ветеринарен кабинет

Производство на семена и посадъчен материал.

Земеделска кооперация. Производство, търговия на селскостопанска продукция, зърнени култури. Животновъдство.

Производство на растителна и животинска продукция.

Ветеринарен кабинет.

Производство на яйца и яйчни продукти.

За BUSINESS.bg


Как да включа фирмата си БЕЗПЛАТНО в бизнес каталога?
Как да имам ПОВЕЧЕ клиенти?