Киченица
Изкупуване и търговия с всякакъв вид кожи

Предучилищно и основно образование