ВИМ 08  itemprop=

ВИМ 08

Лицензирана митническа агенция "ВИМ 08". Митнически документи, електронно деклариране, представителство пред митница, T2L, електронен TIR. Експресни митнически услуги. Ние сме Посредник в международната търговия.
Лицензирана митническа агенция "ВИМ 08" Митнически документи, електронно деклариране, представителство пред митница, T2L, електронен TIR. Експресни митнически услуги. За нас: Лицензирана митническа агенция "ВИМ 08" основана през 1999г. Посредник в международната търговия. Предоставя на търговците набор от ключови услуги по административното обезпечаване на митническия процес, които целят да ускорят и улеснят търговската дейност. В зависимост от характеристиките на внасяната /изнасяната /транзитната стока, Ние предлагаме широк набор от услуги включващи: подготовката, на различни видове митнически, търговски и транспортни документи изготвянето на декларации, сертификати и удостоверения превода и легализацията на необходими за транзакцията документи изчисляването на обема на съответните такси, мита, акцизи юридически консултации във връзка с релевантните за казуса митнически нормативи и действащо законодателство, консултации относно различните външнотърговски операции и режими и др. улесняването на комуникацията между вносител / износител и държавните органи T2L ДОКУМЕНТИ ЗА МИТНИЦА МИТНИЧЕСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ЕЛЕКТРОННО ДЕКЛАРИРАНЕ ЕЛЕКТРОНЕН TIR МИТНИЧЕСКИ УСЛУГИ www.vim08.business.bg
4.5 2