Транс 2007  itemprop=

Транс 2007

Транс 2007 e с основна дейност извършване на транспортни услуги. Фирмата извършва вътрешен транспорт и разполага с четириосни гондоли и камиони. Транспорт на багери, трошачни и пресевни инсталации, фадроми.
София, ж.к. Свобода, бл. 4, вх. Б, ап. 20

Транс 2007 Транс 2007 e с основна дейност извършване на транспортни услуги. Фирмата извършва вътрешен транспорт и разполага с четириосни гондоли и камиони. Транспорт на инертни материали Извънгабаритни товари Изкопи и насипи Транспорт на фракции Транспорт на пясък Транспорт на баластра Транспорт на земни маси Транспорт на багери, трошачни и пресевни инсталации, фадроми
3.7 3