ХидроЕНЕРГОПРОЕКТ ЕООД  itemprop=

ХидроЕНЕРГОПРОЕКТ ЕООД

Фирма ХидроЕНЕРГОПРОЕКТ ЕООД е създадена през 1994 год. В състава и влизат като консултанти, утвърдени специалисти, придобили опит и участвали в изграждането на голяма част от ХидроЕнергийните комплекси в България и обекти в чужбина. Извършваме
София, бул. Ген. Тотлебен № 34

Фирма ХидроЕНЕРГОПРОЕКТ ЕООД е създадена през 1994 год. В състава и влизат като консултанти, утвърдени специалисти, придобили опит и участвали в изграждането на голяма част от ХидроЕнергийните комплекси в България и обекти в чужбина. Извършваме инженеринг на: - Малки ВЕЦ, Язовирни стени и всички други видове Хидро-Технически Съоръжения - Статични и динамични анализи, моделиране - Сгуроотвали, Хвостохранилища и други такива - Водоснабдяване - доставяне вода от източника до водоснабдителния обект - Напояване - доставяне вода от източника до напоителното поле - Консултации, анализи, контрол на ХТСъоръжения - Санитарно-охранителне зони около водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване от повърхностни води - Масивни конструкции - проучване и проектиране - Жилищно строителство - Геодезически задачи - Екологични проекти

ХидроЕНЕРГОПРОЕКТ ЕООД - отрасли:


Пристанища,