ЕМ ЕС СИ БЪЛГАРИЯ  ООД  itemprop=

ЕМ ЕС СИ БЪЛГАРИЯ ООД

Фирмата е Генерален Агент за Българияна "Mediterranean Shipping Company"S.A./Женева, ЕДИН ОТ ВОДЕЩИТЕ В СВЕТА МОРСКИ КОНТЕЙНЕРНИ ПРЕВОЗВАЧИ.
СУШАТА ПОКРИВА 1/3 ОТ ЗЕМЯ ТА...ОСТАНАЛОТО ПОКРИВАМЕ НИЕ Фирмата е Генерален Агент за Българияна "Mediterranean Shipping Company"S.A./Женева, ЕДИН ОТ ВОДЕЩИТЕ В СВЕТА МОРСКИ КОНТЕЙНЕРНИ ПРЕВОЗВАЧИ. Предлаганите услугиобхващат цялата разновидност от транспортни условия, вкл. и т.н. "от врата до врата" независимо от географското положение на двата крайни пункта. Седмични отплавания от Варна, а през седмица и от Бургас.Офиси в София(тел:9811520) и Бургас(847550).Оформяне на документи за внос и износ с контейнери.