Хосвитал - Вижте още

Хосвитал

Хосвитал АД транспортира и обезврежда опасни болнични отпадъци. Работим на територията на цялата страна на най-изгодни цени.
 Хосвитал

ХосвиталХосвитал


Хосвитал
Отпадъци
 
Хосвитал
Транспортиране
 
Хосвитал
Инсинератор
 
Хосвитал
Контейнери


За нас :

Транспортиране на опасни и биологични отпадъци„ХОСВИТАЛ” е регистрирана в началото на 2008 година със статут на акционерно дружество, със седалище гр. Пловдив и предмет на дейност: Проекти и услуги в областта на опазване на околната среда, третиране и транспортиране на опасни и неопасни отпадъци и изграждане на екологични системи за оползотворявянето им.

„ХОСВИТАЛ" АД има издадени разрешителни за обезвреждане на отпадъци от хуманната медицина, издадени от РИОСВ-гр. Пловдив:

09-ДО-998-01 от 11.04.2013г

Персоналът се състои от квалифицирани кадри, преминали през специално обучение, свързано с предмета на дейност на дружеството ( курс за шофьор на опасни товари, курс за консултант по безопасност при превоза на опасни товари, курс мениджър по управление на качеството ).

Клиенти на „ХОСВИТАЛ” АД са: Университетски болници, клиники, поликлиники, АГ-болници, стоматологични кабинети, лаборатории и други медицински заведения.


Услуги :

ХОСВИТАЛ” АД е специализирана в събирането на следните опасни отпадъци:

  • от група 18.01. - отпадъци от хуманното здравеопазване (от Университетски болници, клиники, поликлиники, АГ-болници, стоматологични кабинети, лаборатории и други медицински заведения).
  • от група 18.02. - отпадъци от ветеринарното здравеопазване ( от ветеринарни клиники и кабинети )
  • код 20 01 21* - флуорисцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак
  • код 15 01 10* - опаковки, съдържащи отпадъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества
  • код 15 02 02* - абсорбентни, филтърни материали ( включително маслени филтри, неупоменати другаде ), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества.


Транспортни средства :

Хосвитал
 
Хосвитал
 
Хосвитал


Контейнери :

 Хосвитал
Контейнери за еднократна употреба от 2, 3, 5, 10л.
 
 Хосвитал
Контейнери за еднократна употреба от 2, 3, 5, 10л.
 

 Хосвитал
Контейнери за многократна употреба от 60л., сертифицирани за превоз на медицински отпадъци № B2005-P0004-1 ( 60см x 42см x 32см )
 


 Хосвитал
Контейнери за разделно събиране на отпадъците - хартия, стъкло, пластмаса, метал ( 70см x 35см x 35см )


Контакти :

Адрс: гр. Пловдив, ул. „ген.Данаил Николаев” №75 Телефон: (+359 32) 57-67-21

Офис: 0877 / 788 186
E-mail: hosvital@abv.bg

Уеб сайт: www.hosvital.com