Лактина  itemprop=

Лактина

Лактина ООД е съвременна биотехнологична фирма със седалище гр. Банкя – София с основна дейност разработване и производство на съвременни биологични продукти: пробиотици; стартерни култури и нови технологии за млечната промишленост; храни на здравето; монокултури от млечнокисели
Лактина ООД Лактина ООД е съвременна биотехнологична фирма със седалище гр. Банкя – София с основна дейност разработване и производство на съвременни биологични продукти. пробиотици стартерни култури и нови технологии за млечната промишленост храни на здравето монокултури от млечнокисели микроорганизми за обогатяване на храни и напитки За Нас Производствената база на фирмата е изградена в съответствие cъс съвременните изисквания на биотехнологията с висококачествено технологично и енергийно оборудване, доставено от реномирани фирми производителки. Това обезпечава прилагането на съвременни технологии на XXI век с напълно автоматизирано управление и контрол на ферментационните процеси и лиофилизация на крайния продукт. Над 70 % от продукция си, която включва пробиотици и стартерни култури – фирмата изнася в чужбина. Основните страни, в които фирмата изнася включват Русия, Украйна, Турция, Сърбия, Полша, Грузия, Иран, Азербайджан, Белгия, САЩ и Германия. Лактина ООД по своята същност е първата фирма производителка на пробиотични продукти на Балканския полуостров и Югоизточна Европа. Пробиотици Фирма Лактина предлага нова генерация пробиотици с млечнокисели бактерии, изолирани от естествени природни източници в България, специално подбрани съобразно техните функционално - здравни характеристики. Известни са полезните свойства на млечнокиселите бактерии като основни биологични регулатори на храносмилателния тракт. В пробиотичните продукти на Лактина са включени комплекс от щамове Lactobacillus bulgaricus – с техните уникални качества и здравословни ефекти като: укрепване и стимулиране на имунната система, възстановяване на полезната чревна микрофлора, подобряване и нормализиране на процесите в стомашно – чревния тракт, които водят до подобрявне на здравето на хората и продуктивността на животните. Особен интерес представляват наложилите се вече на местния и външен пазар продукти от серията “Лактофлор” – таблети и капсули – “Био плюс”, Про-диет”, както и такива с билкови добавки – “Биостимулатор с жен шен”, “Антистрес с жълт кантарион” и “Хепатобионт с добавка на розово масло”. Лактина и Кенди ООД създадоха съвместно нови иновационни продукти пробиотици – готови формули: “Actiflora+ Synbiotic (Pre/Probiotic) capsules”, “Actiflora Synbiotic (Pre/Probiotic) Chewable Tablets” и “Actiflora Synbiotic VCapsules”, които са одобрени след продължителни изпитания от FDA за реализация на пазара в САЩ. Стартерни култури за сирена, кашкавал, сметана монокултури за българско кисело мляко и други Една от най-важните стратегически цели на фирмата е създаването на стратерни култрури (закваски) за млечната промишленост. Началото е положено с мащабна изследователска работа в рамките на която бяха изолирани уникални щамове млечнокисели бактерии от екологично защитени високопланински резервати на България - планините Рила, Родопи, Пирин и Стара Планина. Голяма част от монокултурите са патентно защитени и депозирани в Националната Банка за Промишлени Микроорганизми и Клетъчни Култури, София, България. Основен приоритет на фирмата е да предложи Български закваски за млечни продукти, които да допринесат за запазване на вековната традиция и автентичност на оригиналните продукти българско кисело мляко, сирене и кашкавал на вътрешния пазар. Фирма Лактина ООД предлага за контрагентите си за чужбина също така и разнообразни комбинации от лиофилизирани стартерни култури разработени за производство на кисело мляко с твърд и разбит коагулум, с плодове или други добавки, както и за европейски сирена. Лактина ООД