Екома ЕООД - Вижте още

Екома ЕООД

Екома ЕООД е специализирана в събиране, транспортиране и третиране за унищожаване на опасни отпадъци, определени като такива съгласно Наредба №3 от 2004г. за класификация на отпадъците от Закона за управление на отпадъците. Реда по извършване на дейността се осъществява, съгласно Наредба
Екома ЕООДЕкома ЕООД


За нас :

Екома ЕООД е специализирана в събиране, транспортиране и предаване за унищожаване на опасни отпадъци, определени като такива съгласно Наредба №3 от 2004г. за класификация на отпадъците от Закона за управление на отпадъците. Реда по извършване на дейността се осъществява, съгласно Наредба №9 от 2004г. от ЗУО.


Услуги :

Фирмата консултира и изготвя документи нужни при регистрация в
Изпълнителна агенция околна среда.
Екома ЕООД


Унищожаване на опасни отпадъци :


Транспортиране на опасни отпадъци :

Дружеството събира и транспортира отпадъци със специализирани транспортни средства. Фирмата има разрешителни за транспорт на: Медицински опадъци; Бракувани или отпадъчни химически вещества; Съдове под налягане; Замърсени опаковки.


Опаковки за опасни отпадъци :

  • UN Bags - Специална група беци , които се използват за транспортиране на опасни материали.
  • Конични беци - Разработени са за материали които не изтичат лесно (като пясък например).

  • Q BAGs - Беци със специална вътрешна конструкция за товари от рода на пясък, чакъл и др.
  • Електростатични беци - Специална група беци,подходяща за транспортиране на материали, които създават електричен заряд по време преноса.

  • Омни беци - Подходящи за транспортиране на материали за строителството, чакъл и биоразграждащи се отпадъци от рода на трева, цветя и др.
  • Стандартни - Подходящи за разнообразна употреба. Транспортиране на твърди и насипни материали/

  • Беци с твърди панели - Разработени за много ценни продукти и/или такива,които изискват пакетиране устойчиво на механични натоварвания.
  • Беци за течности - Подходящи за транспортиране на силно вискозни материали. Могат да се използват за храна,химични, агрокултурни и фармацефтични продукти и др.
4.1 7