Лабораторно оборудване

Медицинска техника и консумативи

Медицинска техника и консумативи

София
Медицинска техника и консумативи

Лабораторно оборудване

Медицинска техника и консумативи

Медицинска техника и консумативи

Медицинска техника и консумативи.Склад за търговия на едро с общоболнични и специфични медицински изделия /спринцовки, игли, абокати, системи, катетри, превързочни материали, ЕКГ електроди и гел, предпазни облекла - шапки, маски, калцуни, престилки, ортопедични материали, дезинфектанти

Лабораторно оборудване