Осъществявам правни консултации и процесуално представителство в сферата на Производства по установяване и премахване на незаконно строителство, Вещни и Облигационни спорове, Обезщетения, Събиране на вземания, Бракоразводни дела, Регистриране на фирми,Трудовоправни спорове,

Адвокати гражданско право в населено място Ловеч