Ние разработваме и предлагаме системи, инструменти и методологии за оценка и развитие на личностите, лидерите, екипите и организациите, подпомагайки ги в стремежа им към развитие на потенциала им и подобрявайки организационните култури и ефективност.

За BUSINESS.bg


Как да включа фирмата си БЕЗПЛАТНО в бизнес каталога?
Как да имам ПОВЕЧЕ клиенти?