Консултации и обучения по ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, НАССР, IFS, OHSAS 18001, EN 15038 за изграждане и въвеждане на системи за управление, вътрешни одити, подготовка за прегледи от ръководството,

Разработване, внедряване и подготовка за сертифициране на системи за управление в съответствие с изискванията на стандартите ISO 9001:2000, ISO 14001:1996, ISO/TS 16949:20002, HACCP и OHSAS 18001.

Оценки и анализи в населено място Ловеч