Производство на мляко и млечни продукти

Козе кисело мляко в населено място Лясковец